Nowości
POMPA CALPEDA META SMALL
POMPA CALPEDA META SMALL

2 820,00 zł

2 292,68 zł

szt.
Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BARTOSZSKLEP.PL 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy www.bartoszsklep.pl (zwany dalej „Sklepem”) działa pod adresem internetowymi: www.bartoszsklep.pl, zwanym dalej „Stroną internetową”. Prowadzony jest przez Firmę Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech z siedzibą w Białymstoku 15-399 ul. Sejneńska 7 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodardczy pod numerem KRS: 0000015893, NIP: 542-020-36-46, REGON: 002333830, BDO: 000180644.

Sklep prowadzi sprzedaż urządzeń z branży sanitarnej za pośrednictwem sieci internet.

Klientem sklepu może być osoba fizyczna („Konsument”), osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, posiadająca pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych (zwana dalej „Klientem”).

Akceptacja niżej zamieszczonego regulaminu jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy kupna-sprzedaży między Sprzedającym a Konsumentem/Klientem. Treść Regulaminu jest obowiązująca dla obu stron, zgodnie z brzmieniem z dnia złożenia przez Klienta zamówienia. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść. Akceptacji dokonuje się poprzez potwierdzenie założenia zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności: Ustawy z dn. 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93, z póź. zmianami), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z póź. zmianami), Ustawy z dn. 27.07.2002r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176, z póź. zmianami).

Konsument/Klient może dokonać jednorazowej rejestracji swoich danych w Sklepie i posługiwać się uzyskanym identyfikatorem i hasłem podczas każdorazowego późniejszego korzystania ze Sklepu. Rejestracja odbywa się na Stronie internetowej w opcji „Zarejestruj się”. W celu rejestracji wymagane jest podanie unikalnego identyfikatora – może to być tzw. Login lub adres e-mail, oraz hasła i szczegółowych danych osobowych/firmowych. Przy czym, Konsument/Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za transakcje wykonane z wykorzystaniem danych niezbędnych do uwierzytelnienia w Sklepie. Podawane przez Konsumenta/Klienta dane przy rejestracji muszą być zgodne ze stanem faktycznym, Sklep ma prawo zweryfikować otrzymane informacje. Podanie przez Konsumenta/Klienta danych jest dobrowolne.

Konsument/Klient może również korzystać ze Sklepu bez konieczności rejestracji danych.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

 §2 ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

Znajdujące się na stronie internetowej Sklepu informacje o towarach i usługach stanowią zaproszenie dla Konsumenta/Klienta do złożenia oferty kupna (w dalszej części zwanej „Zamówieniem”) określonej ilości danego towaru po określonej cenie - nie stanowią jednak oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje były jak najlepszym odzwierciedleniem stanu rzeczywistego, jednak z uwagi na fakt, iż informacje są cytowane z materiałów dostarczanych przez producenta lub dystrybutora, Sprzedający nie może wykluczyć błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Konsument/Klient powinien zwrócić się o dodatkowe informacje i wyjaśnienia do Sklepu. Informacje są udzielane telefonicznie: (85) 745 57 12 w. 11, 12, e-mail: bartoszsklep@bartoszsklep.pl , od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Sklepu t.j. 8-16.

Ceny prezentowane na stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT - cena brutto. Ceny nie zawierają kosztu przesyłki, odbioru lub dostawy. Cena przesyłki, odbioru lub dostawy ustalana jest indywidualnie dla każdego zamówienia, wysokość jest uzależniona m.in. od wagi, wartości, daty realizacji, dostępności towaru i sposobu realizacji dostawy i jej wysokość jest podawana w momencie składania Zamówienia.

Zamówienie można składać na Stronie internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Konsumenta/Klienta wszystkich wymienionych czynności: wprowadzenie zamawianych produktów do Koszyka poprzez Kliknięcie „do koszyka”, wypełnienie wszystkich wymaganych formularzem danych (ewentualnie zarejestrowanie konta Konsumenta/Klienta), wysłanie zamówienia do Sklepu, potwierdzenie złożonego zamówienia poprzez odpowiedź na wiadomość automatycznie wygenerowaną przez sklep internetowy - treść odpowiedzi: "potwierdzam złożone zamówienie".

Potwierdzenie zamówienia o którym mowa w pkt. 3 powinno nastąpić nie później niż 24h po otrzymaniu e-mailem specyfikacji Zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie będzie anulowane.

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie otrzymania przez Konsumenta/Klienta e-maila ze Sklepu z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Zapis powyższy nie dotyczy zamówień składanych za pośrednictwem sieci internet z odbiorem i płatnością w siedzibie sklepu. W przypadku odbioru i płatności w siedzibie - zawarcie umowy następuję w dniu odbioru i płatności za towar.

 

 §3 REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY I DOSTAWA

 1. Sklep może uzależnić realizację Zamówienia od wcześniejszego podania przez Konsumenta/Klienta numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację prawdziwości danych.
 2. Sklep może odmówić realizacji Zamówienia, którego prawdziwości bądź rzetelności nie udało się potwierdzić.
 3. Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji lub przesunięcia realizacji w czasie w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców.
 4. Realizacja Zamówień spoza terytorium RP wymaga odrębnych ustaleń z pracownikami Sklepu.
 5. Realizacja zamówień nietypowych jest każdorazowo indywidualnie ustalana z Konsumentem/Klientem.
 6. Realizacja umowy kupna-sprzedaży jest uzależniona od wyboru i realizacji sposobu zapłaty ceny przez Konsumenta/Klienta. Zapłata może być dokonana w jeden z następujących sposobów: za pobraniem (zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru), gotówką w kasie Sklepu (płatne przy odbiorze osobistym), przedpłatą przelewem na rachunek bankowy (po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem, na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy).
 7. Dostawa towaru powinna nastąpić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży i spełnieniu warunków pkt. 5. W indywidualnych przypadkach czas realizacji dostawy może być wydłużony, jednakże zawsze po uzgodnieniu tego faktu z Kupującym.
 8. Zamówione towary mogą być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej, transportem własnym Sklepu lub odbierane osobiście. Cena dostawy lub odbioru osobistego ustalana jest zgodnie z § 3 pkt.2
 9. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie Sklepu, po wcześniejszym otrzymaniu e-maila informującego, że zamówienie jest „gotowe do odbioru”, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16. W szczególnych przypadkach Sprzedający dopuszcza możliwość indywidualnego umówienia się na odbiór osobisty poza dniami i godzinami podanymi wyżej. Wymaga to jednak każdorazowo telefonicznego umówienia się. Zamówienie należy odebrać nie później niż siódmego dnia od złożenia. Zamówienie nieodebrane w tym terminie zostaje anulowane przez Sklep.
 10. Odbiór osobisty w siedzibie firmy dla zamówień złożonych przez Klientów i opłacany gotówką - jest bezpłatny.

 

 §4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

Zgodnie Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z póź. zmianami), kupujący dokonujący zakupu jako Konsument (t.j. jako osoba fizyczna nabywająca towar do celów nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową) i zawierający umowę kupna-sprzedaży na odległość, ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy, składając stosowne oświadczenie woli na piśmie i zwracając towar w stanie niezmienionym. Zapis powyższy nie dotyczy sytuacji, w której zamówienie zostało złożone przez stronę www, ale odbiór i płatność nastąpiła w siedzibie sklepu. Odbiór i płatność w sklepie wykluczają z natury instytucję "umowy zawieranej na odległość" - jest to stanowisko i orzecznictwo Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumenta.

Konsument ma prawo do zwrotu towaru jedynie w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar musi być kompletny, z dowodem zakupu, w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi akcesoriami, nie może nosić śladów użytkowania, nie może być uszkodzony, musi nadawać się do dalszej odsprzedaży i być w takim samym stanie jak w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Do towaru musi też być dołączone pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży (kliknij by pobrać formularz zwrotu towaru).

W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży towar powinien być dostarczony do Sklepu na koszt i ryzyko Konsumenta.

Wraz ze zwrotem towaru Konsument powinien poinformować Sklep o sposobie odebrania należności zapłaconej za towar (w innym razie zwrot nastąpi przelewem na konto, z którego wpłynęła wpłata za towar w terminie 14 dni od otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy).

  

§5 RĘKOJMIA, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, GWARANCJA, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Na dostarczonej Państwu karcie gwarancyjnej znajduje się wykaz adresów autoryzowanych serwisów, które przeprowadzą naprawy gwarancyjne.

Pomimo dołożenia wszelkich starań aby publikowane na stronie informacje były aktualne nie gwarantujemy, że dane nie zawierają braków lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

 

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl